Sugden T48 Tuner

Facebookpinteresttumblrmail

T48 to tuner nowatorskiego wówczas pomysłu, który tworzy komplet ze wzmacniaczem A48. Zespół obwodów to projekt zgodny z najnowszymi technikami owego czasu. Front z czterema tuningowanymi obwodami i podwójnymi bramkami FET, oraz I.F. w postaci dwóch ceramicznych filtrów z detektorem kwadraturowym i dekoderem multipleksowym z zamkniętą fazą. Na swoje czasy był to model referencyjny.


Najbardziej radykalnym odejściem od konwencji jest całkowity brak tarczy. Strojenie odbywa się za pomocą sześciu przycisków w podobny sposób, jak strojenie odbiornika TV. Po naciśnięciu określonego przycisku można go nastroić według potrzeb, kolejne naciśnięcie tego przycisku i wybrana częstotliwość zostaje zapisana. Pięć dolnych przycisków służy do wyłączania dźwięku, afc, stereo, wyciszania i filtra szumów stereo. Ostatni przycisk zmienia pewną część separacji w celu zmniejszenia szumu przełączania, jaki można znaleźć na słabym lub odległym sygnale. Transmisja stereo sygnalizowana jest lampką obok przycisku stereo.

Specifications:

Sensitivity:  2,0 mVAlt.

Channel Selectivity:  60 dB

Frequency Range :  88 to 108 MHz

Capture Ratio:  2 dB

Distortion:  0,5%

Output Level:  0,5 V

Facebook